Tổng công tố viên của Nga giải thíchTổng công Tố viên của Nga đứng đầu các hệ thống của chính thức bị truy tố trong tòa án biết, và người đứng đầu các Văn phòng công Tố viên của Liên bang nga. Tổng công Tố viên vẫn còn mạnh mẽ nhất thành phần của nga hệ thống tư pháp. Tổng công Tố viên được đề cử cho các văn phòng của chủ Tịch của Nga và bổ nhiệm bởi phần lớn của Hội đồng Liên bang Nga (ngôi Nhà Trên của quốc Hội nga). Nếu các cử rơi Tổng thống phải chọn ứng cử viên khác trong vòng ba mươi ngày (điều mười hai của Luật liên Bang về Văn phòng của Tổng công Tố viên của Liên bang nga.

Sự từ chức của Tổng công Tố viên trước khi kết thúc của mình hạn phải được phê chuẩn bởi cả hai phần lớn của Hội đồng Liên bang của Nga và Tổng thống. Tổng công Tố viên và của mình văn phòng được độc lập với Hành lập Pháp và Tư pháp của chính phủ. Ủy Ban điều Tra của Nga, đôi khi được mô tả như nga FBI, chính là liên bang điều tra thẩm quyền ở Nga, được hình thành ở nơi của ủy Ban điều Tra của các công Tố viên Tướng vào năm. Văn phòng tương tự như công Tố Chung của Nga đã tồn tại ở Liên Xô. Bài báo này được cấp phép khả miễn Phí tài Liệu giấy Phép. Nó sử dụng tài liệu từ các Wikipedia Tổng công Tố viên của Nga.

Ngoại trừ nơi nếu không được chỉ định, tất cả Mọi thứ