Thư cho một bảo Hiểm bồi Thường Mẫu, Email Viết lời KhuyênNhững lá thư cho bảo hiểm, yêu cầu được viết liên quan đến việc bảo hiểm của chiếc xe của bạn. Nó cũng có thể liên quan đến việc bảo hiểm bồi thường của bất kỳ những thứ khác như bảo hiểm nhân thọ phương tiện truyền thông thường. Điều này là hoàn toàn chính thức bức thư, và phải bằng văn bản chính thức. Ai có thể viết bảo hiểm bồi thường lá thư cho công ty bảo hiểm cho một tai nạn xe hơi, yêu cầu y tế, cho hàng hóa bị hư hỏng, hoặc cho chờ hoàn. Đây là mẫu và lời khuyên của yêu cầu giải quyết thư tải dạng ví dụ. Tôi (tên) viết lá thư này với anh để lấy của bạn chú ý đến những chưa được giải quyết vấn đề của tôi bảo hiểm bồi thường. Tôi đã mua một bảo hiểm xe của tôi mà đã có một tai nạn ngày hôm qua.

Khách hàng của bạn trung tâm dịch vụ đã hứa với tôi một lời, nhưng họ đã không làm như vậy. Tôi yêu cầu anh để xem những gì các vấn đề là, và trả lời sớm nhất.

Mong muốn của các bạn hợp tác

Bức thư này là về các yêu cầu của bảo hiểm xe hơi của tôi. Tôi có một chính sách bảo hiểm xe hơi của tôi, và số bảo hiểm là. Xe của tôi đã có một tai nạn ngày hôm qua. Tôi đã đến bãi đậu xe gần văn phòng của tôi, và một xe tải đến từ đằng sau và vô tình đánh xe của tôi từ phía sau. Như là một kết quả, lại phần của xe bị hư hỏng nặng. Khi sự việc đã xảy ra, tôi ngay lập tức liên lạc với sự hỗ trợ khách hàng và cho họ tất cả các thông tin liên quan. Tôi đã đi qua bảo hiểm của tôi, giấy tờ và đến để biết rằng tôi có thể có một yêu cầu. Công ty của anh đã chỉ đạo một điều hành và có một bản báo cáo hiện và trả lời tôi rằng họ sẽ liên lạc với tôi liên quan đến việc bảo hiểm, và sẽ cho câu trả lời từ công ty càng sớm càng tốt. Điều này là để thông báo với anh rằng, tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào. Tôi cũng đã gửi cho họ một số nhắc nhở mà không sử dụng tại thời điểm này. Bạn được yêu cầu phải điều tra những vấn đề và đưa ra một tích cực trả lời càng sớm càng tốt. Tôi đậu xe ở khu vực đậu xe ở văn phòng của tôi. Rất tiếc, một chiếc xe tải giao hàng đã cố gắng để công viên giữa hai chiếc xe và đánh xe của tôi từ phía sau.

Cơ thể từ đằng sau có đập

Khi tôi nhận ra ngay lập tức tôi liên lạc với khách hàng của bạn và chăm sóc cho các chi tiết. Tôi đã kiểm tra tất cả các bảo Hiểm của tôi, giấy tờ và nhận ra rằng tôi là đủ điều kiện cho một tuyên bố. Công Ty của anh đã gửi một đại diện và nộp báo cáo, và họ nói rằng họ sẽ gọi cho tôi ngay sau đó liên quan đến việc bảo hiểm, và sẽ nhận được phản hồi từ công ty đầu tiên. Tôi muốn mang đến cho bạn thông báo rằng tôi không nhận được bất cứ thư từ công ty dù là tôi nhắc cho các tác mười ngày