Thành phố đơn vị của Nga — luật Sư ngaNhững thành phố, đơn vị ở Nga, được gọi là thành phố hình là bộ phận lãnh thổ của nga Liên đoàn trong vòng mà nhà nước quản trị được tăng cường địa chính phủ độc lập của các nước cơ quan của quản trị trong vòng pháp luật, để quản lý các vấn đề địa phương.

Cải cách bắt buộc mà mỗi chủ thể liên bang đã có một hợp nhất cấu trúc của các thành phố cơ quan chính phủ bởi tháng năm, và một luật cải cách thực thi các quy định đã có hiệu lực vào ngày tháng năm.

Theo pháp luật, các đơn vị của các thành phố division (gọi là thành phố thành) như sau: vùng lãnh Thổ không bao gồm như là một phần của thành phố hình được gọi là liên giải quyết vùng lãnh thổ

Kể từ năm, cho thống kê và thuế mục đích, cả thành phố thành được mã số giao theo tất Cả nga phân Loại của vùng lãnh Thổ của thành Phố Thành ru, viết tắt là