Một trí Tuệ Quốc gia tài Sản Vấn thiết lập ở Nga

CM đã được hỗ trợ rất nhiều khách hàng của chúng tôi trong các phát triển nhanh chóng và khó khăn nền kinh tế nga kể từ năm. Chúng tôi khuyên cả khách hàng quốc tế trên mọi khía cạnh của doanh nghiệp ở Nga, cũng như hỗ trợ khách hàng nga ở châu Âu và xa hơn nữa. Các Quốc gia nga trí Tuệ Vấn («Vấn») điều hành bắt đầu trực tuyến trong tháng tư năm (click vào đây để truy cập vào các Vấn trang web của nga). Đăng Ký đã được thiết lập để giữ hồ sơ