Eu của Ukraine tuyên bố chiến thắng ở Stockholm trọng tài chính Trị của tòa án, Nga EADaily

Nó đã tối ngày hai mươi tám khi tòa án trọng tài Stockholm (Các Trọng tài Viện của Stockholm Phòng thương Mại) thông báo quyết định của mình vào những cuộc tranh cãi thứ hai của Eu của Ukraine và Nga trên vận chuyển khí đốt hợp đồng. Yuri Vitrenko, giám Đốc thương Mại của Eu của Ukraine, đã viết trong Facebook. Andriy Kobolyev, người đứng đầu của công ty, thậm chí đã thay đổi hình ảnh của mình trong tài khoản của mình trong một mạng xã hội cho một bức tranh của một chạy đà điểu từ một