Chechen Lên Nắm Quyền Tranh Chấp Đất Đai: Một Mật

Chính cuộc biểu tình đã được kích hoạt trong Ingushetias thủ đô của một gần đây đất trao đổi giữa Chechnya và trong cuộc nội. Vào ngày năm Chechen lãnh đạo hồi giáo vấn đề và lên nắm quyền lãnh đạo Từ-gặp khó Yevkurov đã ký một thỏa thuận để chuyển về dặm vuông của Ingushetias lãnh thổ để Chechnya đổi trong khoảng bốn dặm vuông của Chechen lãnh thổ. Mặc dù Bắc tổ chức khu lịch sử đã được một vùng bất ổn, nó đã được phần lớn yên tĩnh kể từ khi kết thúc cuộc chiến Tranh ở