North Carolina Thanh Hiệp — NC ỦA Fastcase Giáo dục Pháp luậtThanh trung Tâm bị đóng cửa ngày hai mươi-năm qua tháng

John N

(Nick) đài Phun nước của Trẻ Moore và Henderson ở Raleigh là người thứ ba của Chính Luật Thưởng cho sự xuất Sắc. Chính màu Nease Nâu đã được vinh danh trên thứ tư ngày Tháng ba, như nhận Giải quyết tranh Chấp Phần Giải hòa Bình. Các Văn phòng của chính Phủ Giao lưu các NCBAs sáu tháng lập Pháp Ngày thứ ba, ngày Tháng ba ở trung tâm thành phố Raleigh