Nga và châu Âu Tòa của Nhân Quyền: Strasbourg tác dụng trong công Trình Tìm kiếm danh mụcỞ mức độ nào không Nga thực hiện bản án của Tòa án Strasbourg và ở mức độ nào nào nó chống lại việc thực hiện

Các nhà nghiên cứu và các học giả của luật và khoa học chính trị với một sự quan tâm đặc biệt về quyền con người, và nước Nga sẽ được hưởng lợi từ này sâu thăm dò của nền của chủ đề này