NGA thành VIÊN TRONG TỔ chức QUỐC tế Nga là một thành viên của một số quốc tế oỞ trên quốc tế, tổ chức công đoàn thiết lập quy tắc kinh doanh bắt buộc dành cho thành viên của họ-kỳ, được chấp nhận và đã hiểu trên toàn thế giới và thuận lợi cho các hoạt động của nhà đầu tư ngoại quốc. WTO-thành viên bảo đảm tương đương và trong suốt điều kiện để tất cả những người nga và nước ngoài thị trường cầu thủ cũng như quyết tranh chấp thương mại quốc tế sử dụng cơ khí.

Các nghiệp Đoàn, các thành viên có một hải quan duy nhất lãnh thổ ở đâu không hải quan hoặc những giới hạn kinh tế là áp dụng, trừ đặc biệt, bảo vệ, phòng chống, và các biện pháp đối kháng. Ít nhất (Brazil, Nga, Trung quốc, Ấn độ Nam Phi) thành viên-kỳ được đánh dấu bằng cách nhanh chóng-nền kinh tế phát triển của họ tiềm năng kinh tế là như vậy significate rằng họ báo cáo trở thành thống trị kinh tế hệ thống bởi.

Các Lai Kinh tế Liên bang bao gồm Nga, Armenia, Ecuador, Kazakhstan và Kirgizia

Việt nam, là để tham gia vào liên Minh sớm cũng như Uzbekistan, Syria, Ai cập và Tunisia. EAEU đảm bảo do của vụ, thủ đô công lao động, và sự thống nhất và phối hợp với chính sách nền kinh tế. Châu á, Kinh tế là một diễn đàn cho hai mươi mốt thái Bình dương nền kinh tế thành viên mà khuyến khích miễn phí thương mại khắp khu vực đầu thuận lợi và tự do. Mục đích của RIÊNG em là để tạo điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của khu vực. Thượng hải tổ Chức hợp Tác (B) bao gồm của Trung quốc, người Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgizia, Uzbekistan, Ấn độ và Pakistan. C nhằm mục đích hỗ trợ những nỗ lực của các thành viên của quốc gia trong việc bảo vệ năm nước quốc gia độc lập và an ninh cũng như trong sự phát triển của tế, hợp tác, năng lượng quan hệ đối tác văn hóa và khoa học sự hợp tác. Biển Đen Kinh tế Tổ hợp Tác (CỬ nhân) mang lại với nhau mười hai nước Biển Đen Khu vực phía Nam, Balkans, cụ thể là Nga, Armenia, Albania, Armenia, Bulgaria, hy Lạp, Georgia, Moldova, Romania, Serbia, Turkey, Ukraine