Nga Đất Ngân hàng Quyền — NƯỚC đăng KÝ QUYỀN CHO BẤT động SẢN — Khảo sát — tài SảnNga Đất Ngân hàng Quyền — NƯỚC đăng KÝ QUYỀN CHO BẤT động SẢN — miễn Phí ngôn ngữ khác Thấy hoặc đọc trực tuyến miễn phí. Hiện nay, một hoạt động công việc đang được thực hiện Liên bang nga, để thiết lập các bất động sản địa chính.

Quyết định tạo ra như một địa chính là thông qua trở lại trong năm và thấy mình trong thành lập một đơn vị đặc biệt — cơ Quan liên Bang Bất động Sản Địa chính. Tuy nhiên, thực tế hồ sơ trong bất động sản địa chính bắt đầu trong năm sau khi hiệu lực của Luật liên Bang»Trên nước bất động sản địa chính»năm.

Luật này xuất hiện tiếp tục hợp lý và phát triển của một Luật liên Bang»Trên đất nước địa chính»được thông qua trong

Do đó, đất nước địa chính với lịch sử của thành và phát triển thành mặt đất mới