Nga đã thủ tục đơn giản của thu nhập quốc tịch cho Ukraina — Nga tin tức ngày hôm nayNhà nước Nga đã thông qua một dự luật thiết lập một thủ tục đơn giản cho được nhập quốc tịch và giấy phép cư trú cho Ukraina. Nó cũng cho phép anh để hủy bỏ quyết định về việc mua lại của quốc tịch nga bị kết án của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, và giới thiệu các thủ tục cho những lời tuyên thệ của công dân. Ở pháp luật hiện một số các yêu cầu, cho người ngoại quốc không quốc tịch muốn có được quốc tịch nga.

Quyết định mua lại các công dân của Liên bang nga có thể hủy bỏ nếu các ứng viên đã trình bày giấy tờ giả mạo hay rõ ràng là sai dữ liệu, nó sẽ được xác nhận trên tòa. Dự luật thiết lập rằng các thông tin liên lạc của thông tin sai lệch có thể được lạm dụng bởi một người của các nghĩa vụ phải tuân thủ luật pháp nga, nếu mục đích của mua lại của quốc tịch là các hoạt động chống lại trật tự hiến pháp của Liên bang nga. Nó dùng để phạm tội chuẩn bị và cố gắng tội phạm của khủng bố, hoặc cực đoan. Trong khi trong lực lượng tòa án vì phạm những tội ác này sẽ được căn cứ để hủy của những quyết định mua lại các công dân. Tuy nhiên, nó là ý rằng, sự huỷ của quyết định cấp quốc tịch nga để những người bị kết án của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan sẽ không áp dụng cho vợ chồng và con cái của người phạm tội. Các sửa đổi bộ luật thứ hai đọc bill bao gồm các văn bản của lời thề của công dân. Về nội dung của lời tuyên thệ từ sự khởi đầu của tháng sáu, một đội ngũ đại biểu, cuối cùng sản xuất một tài liệu đã được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo của tất cả các phe phái.»Tôi (tên đầy đủ) và cố ý tự nguyện tham gia các công dân của Liên bang nga, tôi thề với tôn trọng Hiến pháp và luật pháp của Liên bang nga, quyền tự do của công dân của mình, muốn thực hiện nghĩa vụ của công dân của Liên bang nga cho lợi ích của đất nước, xã hội để bảo vệ tự do và độc lập của Liên bang nga, phải trung thành với nước Nga, để tôn trọng của nền văn hóa lịch sử và truyền thống»trong văn bản của lời thề. Hộ chiếu của các công dân của Liên bang nga sẽ được phát hành ngay lập tức sau khi dùng những lời tuyên thệ. Dự luật quy định rằng các thủ tục tham gia tuyên thệ lời thề của công dân của Liên bang nga sẽ được quản lý bởi lệnh của tổng thống. Ngoài ra, bill giới thiệu quy định rằng đơn giản hóa quá trình được nhập quốc tịch và giấy phép cư trú trong Liên bang nga cho Ukraina. Trước đó, các đại biểu của nhà nước Nga, giải thích rằng các công dân ucraina muốn từ bỏ quyền công dân của đất nước này và có quyền công dân của Liên bang nga có khó khăn trong việc lấy những tài liệu cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền của Ukraine xác nhận ứng dụng của họ cho sự khước từ của hiện tại, quyền công dân ucraina.

Để giải quyết vấn đề này và đã được phát triển tương ứng sửa đổi

Cung cấp cho công dân của Ukraine muốn có được quyền công dân của Liên bang nga, đừng một tuyên bố từ bỏ những công dân ucraina, tài liệu phát hành bởi một công chứng viên, một bản sao vẫn còn trong dịch vụ di dân của Liên bang nga, thứ hai đi đến Ukraine, nói đầu của ủy Ban Quốc trên pháp luật Pavel Mộ. Ông nói rằng đó là một tuyên bố sẽ để thay thế giấy chứng nhận, mà trước đó đã đến được các cơ quan có thẩm quyền của Ukraine. Cùng một thủ tục là dự báo cho Ukraina muốn có được một giấy phép cư trú trong Liên bang nga