Nga chi phí hàng đầu tư hoa KỲ Calvey gian lận: luật sư Của ReutersMOSCOW (Reuters) — nga, các công tố viên đã chính thức tính Michael Calvey, người sáng lập của Trần bức tường của tòa công, gian lận với luật sư của ông ta Dmitry Kletochkin nói vào thứ năm.

Họ từ chối những cáo buộc và nói những trường hợp là được sử dụng để áp dụng áp suất ở một doanh nghiệp chấp. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng ý kiến để tham gia với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của mình và đặt câu hỏi của tác giả và mỗi khác