Mueller trát lệnh Trump chiến dịch cho Nga tài liệuTổng thống Donald Trump nói về chuyến đi gần đây đến châu Á trong Phòng Ngoại giao của Nhà Trắng vào ngày, ở Washington. WASHINGTON cố vấn Đặc biệt Robert Muellers đội đã phát hành một trát tòa cho chiến dịch Trump hỏi nhiều chiến dịch các quan chức để sản xuất Nga tài liệu liên quan, theo một nguồn với kiến thức đầu tay của vấn đề.

tài liệu tự nguyện, vì vậy nó không rõ ràng sao trát tòa đã được ban hành.

Một trát bắt kịp các cổ phần cho tuân lệnh

và các điều tra viên đang thăm dò bất kỳ thông đồng giữa chiến dịch Trump và Nga trong năm bầu cử tổng thống. Ủy ban quốc hội mà cũng đang điều tra có thể thông đồng đã hỏi những chiến dịch chuyển qua Nga-tài liệu liên quan hẹn hò trở lại đến đầu của con át chủ bài chiến dịch trong mùa hè năm. Vào thứ tư thượng Viện Ban Tư pháp cho rằng, Jared Kushner, át chủ bài của con rể, và cố vấn cấp cao, đã thất bại để chuyển qua tất cả các tài liệu nó đã yêu cầu