Một công nhận rằng đã bị mất quyền sử dụng một ngôi nhà: căn cứ. Luật của Liên bang ngaCông nhận là mất quyền sử dụng cư phòng — đây là một vấn đề nghiêm trọng mà anh không thể giải quyết trên của bạn, và bạn không thể làm mà không có sự giúp đỡ của một luật sư. Các nước nga bảo vệ quyền lợi của người để sử dụng bất động sản. Nhưng có những tình huống mà nó mất rất nhiều công sức để có được bảo vệ này. Trong một số trường hợp, người đăng ký và sống trong nhà có nhiều quyền đến đó hơn so với chủ nhân của khách sạn này. Nếu chủ sở hữu của tài sản đã được nhận vào một tinh tế tình hình và đăng ký người trong căn hộ không đi để lại nó, nó là cần thiết để chuẩn bị một yêu cầu đặc biệt cho công nhận rằng đã bị mất quyền sử dụng các quý khách. Tư pháp thực tế cho thấy tình huống như vậy xảy ra khá thường. Đây là một thủ tục phức tạp, mà bạn cần phải biết cơ bản tinh tế và luật pháp. Đến tòa án đã quyết định nhận ra một công dân, những người bị mất cơ hội để sử dụng tài sản, bạn cần phải thu thập rất nhiều bằng chứng và phát triển chương trình chính xác của hành động. Vài người mà không có luật pháp hỗ trợ có thể giành chiến thắng trong trường hợp, vì vậy tốt hơn là để tìm một luật sư có thẩm quyền. Nếu một người không biết tất cả các sắc thái, khi quyền sử dụng tài sản tư nhân bị mất tích, nó có thể đối mặt với vấn đề khác nhau. Ví dụ, trong một tình huống mà một căn hộ đã được mua bởi một trong những thành viên trong gia đình trước hôn nhân, nhưng thứ hai được đăng ký trong đó và tiếp tục sống, ngay cả sau khi ly hôn. Trong cơ thể của tòa án phải được kiện cho sự nhận dạng của mất quyền sử dụng các sống phần tư thứ hai vợ chồng. Thông thường khi thảo luận về các vấn đề như vậy, tòa án đứng lên để bảo vệ quyền lợi của chủ nhân của căn hộ và các vấn đề nghị định về việc trục xuất những cựu vợ chồng.

Nhưng trong bất kỳ tình huống, đó là trường hợp ngoại lệ. Bằng cách này, nếu tư nhân đã diễn ra ở thời gian khi vợ chồng đã kết hôn và một bên từ chối riêng của nó ủng hộ của các thứ hai vợ chồng. Ngay cả sau khi ly hôn, bị bỏ rơi vợ chồng có quyền sử dụng vĩnh viễn của khách sạn. Vai trò của công nhận quyền sử dụng của không gian sống của các thành viên của chủ nhân của gia đình, chính xác hơn những người đã ký hợp đồng thuê nhà và sống trên đó. Với câu hỏi như vậy, mọi người thường đi đến tòa án. Điều này thường xảy ra nếu có thông tin đáng tin cậy rằng các công dân và các thành viên của gia đình mình được đăng ký trong bất động sản đối tượng, nhưng không sống ở trong đó. Công nhận là mất quyền sử dụng cư phòng — một cái cớ để mất một người đăng ký. Đây là một vấn đề rất quan trọng đối với những người sống trong căn hộ ở đâu, thứ ba bên đã được đăng ký và hàng tháng, hàng phải trả hóa đơn cho họ. Như vậy hành động cũng có thể giúp đỡ những người đang đi toto sắp xếp một căn hộ trong tài sản, nhưng nó không thể làm điều này mà không cần sự đồng ý của mọi người đăng ký ở trong đó. Một người đã bị mất quyền của mình để sử dụng một ngôi nhà không thể tuyên bố một căn hộ khác hoặc bất động sản. Tuy nhiên, đối với quyết định của tòa án để được như vậy, nó sẽ là cần thiết để cố gắng và cung cấp tối đa có thể có số lượng bằng chứng. Chắc chắn phải được chuẩn bị cho sự tòa án và có thể từ chối trong việc tuyên bố, kể từ khi có khá nhiều trong tình huống thời gian của chúng tôi. Cho các thẩm phán không có bất kỳ câu hỏi, nó là cần thiết để trình bày tất cả bằng chứng có thể và lời khai của các nhân chứng.

Rất quan trọng cho tòa án có một nơi cư trú ngay

Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, nó là cần thiết để thu thập tài liệu về nơi cư trú mới và rằng ông đến đó bằng cách riêng của mình, và không qua áp lực của nguyên đơn hoặc người khác. Cho luật sư và luật sư chuyên về những trường hợp như vậy, tình huống này, là đã có thói quen, và họ dễ dàng nhận được sự cần thiết quyết định của tòa án. Một người không thể luôn luôn giành chiến thắng một nghe độc lập. Vì vậy, tốt hơn là không cố gắng để cứu, nhưng ngay lập tức thuê một chuyên gia. Nó xảy ra mà đăng ký trú lại ở nhà và không thực hiện nghĩa vụ được thiết lập bởi Hội đồng Liên bang của Liên bang nga. Sau đó, chủ nhân của tài sản cá nhân có thể chuẩn bị một tuyên bố tư pháp thẩm quyền công nhận của các ông mất quyền sử dụng các quý khách. Nếu chủ nhân được đăng ký trên không gian sống, nhưng không bao giờ sống ở đó, chủ sở hữu có thể chứng minh ở tòa án mà các người không có quyền sử dụng tài sản này. Các Luật của Liên bang nga trong Bài found rằng nếu một người và tất cả thành viên của gia đình của mình di chuyển ra khỏi căn hộ hay bất kỳ bất động sản khác, đối tượng, các hợp đồng lao động được coi là hoàn thành từ lúc khởi hành. Và nó là cần thiết để biết chính xác những gì các tòa án chú ý đến khi làm như vậy quyết định: Có nghiên cứu chi tiết tất cả các phán quyết định. Nếu có đủ của họ trong tổng hợp một quyết định được thực hiện trên công nhận những công dân, những người đã bị mất quyền sử dụng các không gian sống trong tương lai sẽ được lấy ra từ các khoản trong cơ thể có liên quan. Nếu các người đã đăng ký ở trong một căn hộ lâu năm không trả hóa đơn, nó không phải là không cần thiết để yêu cầu họ từ anh ta. Nó dễ dàng hơn để kiểm tra xem căn hộ có một thuộc cá nhân của một công dân, và nộp đơn khiếu nại với một tư pháp thẩm quyền. Nó không phải là không cần thiết để cố gắng tìm ra mối quan hệ cá nhân và đặc biệt để làm hỏng mối quan hệ với anh ta. Nó là cần thiết để biết rằng các căn cứ cho quyền sử dụng cơ sở dân Cư xảy ra ngay sau khi kết luận của hợp đồng làm việc. Nếu chúng ta tiến hành từ Luật của Liên bang nga, một công dân đăng ký trong căn hộ này là không đủ để có được quyền sử dụng tài sản. Cơ sở đến khi các người đã chuyển đến địa chỉ cụ thể và sống ở đó. Để hiểu vấn đề khó khăn này, bạn cần phải biết một số sắc thái. Người chủ sở hữu có một phần tài sản căn hộ, có thể quyết định làm thế nào họ sẽ sử dụng tài sản của thỏa thuận.

Đây là lựa chọn tốt nhất, là nó tạo ra ít xung đột

Luật pháp không thiết lập một số yêu cầu cho một thỏa thuận như vậy, điều duy nhất mà bên cần phải biết rằng các hợp đồng phải được lập phù hợp với các quy tắc cơ bản hợp đồng. Cho chủ sở hữu có khả năng quyết định các thủ tục cho sử dụng một ngôi nhà qua một tòa án. Trong bất kỳ trường hợp nào, thậm chí nếu các bên đạt được những thử nghiệm thẩm phán sẽ yêu cầu họ để giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Thông thường, khi viết một ứng dụng cho các quyền sử dụng tài sản nguyên đơn yêu cầu tòa án để gán cho mỗi người tham gia một khu vực nhất định trong căn hộ như tài sản.

Này, norm cũng được xác định theo Luật của Liên bang nga

Nó đáng giá để hiểu rằng nó có thể nhu cầu về việc lập của các thủ tục cho việc sử dụng tài sản chỉ cho một phần những người sở hữu. Tòa án sẽ phải xem xét tất cả các sắc thái liên kết với mỗi của các bên trong quá trình. Nó là của rất quan trọng cho tòa án, cho dù các bị cáo có bất kỳ tài sản khác trong khách sạn. Ở bất kỳ khu vực của luật pháp có những đối tượng, đối tượng. Trong Nhà ở Luật của Liên bang nga nó được thành lập các đối tượng của nhà quyền là loại khác nhau của cơ sở dân cư. Theo luật pháp của nước Nga, mọi người, cư dân trên lãnh thổ của Liên bang nga, phải được đăng ký. Đó là cho mục đích này mà mọi người đang đăng ký ở khu nhà. Thường có những tình huống khi một người được đăng ký trong một ngôi nhà, nhưng không sống ở đó. Trong những lúc như vậy, chủ nhân của khách sạn có thể gửi một yêu cầu nhận dạng của mất quyền sử dụng các quý khách. Nếu các người thuê nhà đã bước vào căn hộ hợp pháp, ông có một nhiệm vụ cho nơi cư trú của mình với sự cho thuê. Quy định, những trách nhiệm Nhà Mã của Nga: Khá thường trong ly hôn, một trong số những cặp vợ chồng di chuyển ra khỏi bất động sản, nhưng vẫn còn ở trong đó theo quy định. Điều này gây ra nhiều phiền phức cho cư dân khác: Cho các tư pháp cơ thể để vượt qua một quyết định về sự mất mát của quyền của mình để tài sản nguyên đơn phải thu thập bằng chứng. Luật pháp của Nga lập đó in bằng chứng rằng một người không sử dụng các đối tượng của nhà quyền, đó là, một căn hộ, hay một ngôi nhà, tòa án có thể chấp nhận cả riêng sự kiện toàn. Trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định sẽ ở lại với các tòa, vậy thì không nghĩ rằng toàn bộ các thủ tục là nhanh và dễ dàng. Sau khi một người được công nhận là trong tòa án là có bị mất quyền của mình để sử dụng một căn hộ có thể liên hệ với cơ quan đăng ký và tước đoạt của hắn, đăng ký. Các thẩm phán quyết định của mình luôn luôn dựa trên luật pháp và bằng chứng trình bày. Tuy nhiên, khi những quyền sử dụng một ngôi nhà bị buộc phải mất một người vẫn không có một giấy phép cư trú, và trách nhiệm hành chính là cung cấp cho thiếu đăng ký ở đất nước của chúng tôi. Sự nhận dạng của một người đã bị mất quyền sử dụng một căn hộ có thể xảy ra trong một thủ tục pháp lý