Mở một công ty ở Nga — kế Toán NgaNhiều pháp và tổ chức các vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo các đăng ký và các hoạt động của một công ty ở Nga. Dưới đây, chúng tôi đã mô tả thế nào kế Toán có thể giúp với những nhiệm vụ này, cũng như những gì công ty có ý định để nhập vào thị trường nga nên làm. Các liên kết đến đầy đủ hơn tài liệu về quá trình mỗi cũng có thể được tìm thấy dưới đây. Công ty nước ngoài thường chọn bất kỳ sau bốn loại pháp là đại diện ở Nga: công ty cổ Phần (AO), công ty (OOO), văn phòng đại diện hoặc chi nhánh.

Khi thiết lập một công ty ở Nga, câu hỏi liên quan đến công ty tài chính phát sinh, đặc biệt, các tùy chọn cho tài chính LLC (OOO) và lợi ích của họ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn tài trợ cho LLC ở đây

Trước khi đăng ký một công ty ở Nga, nó là cần thiết để có một địa chỉ hợp pháp và văn phòng không gian, do đó họ có thể được xác định trong tài liệu bất cứ nơi nào cần thiết.

Một số công ty có thể chọn để bắt đầu hoạt động của mình mà không có đủ kích cỡ

Trong trường hợp này, nó có thể có được một quyền hợp pháp địa chỉ với mail an toàn và hỗ trợ thư ký. Nó cũng quan trọng trong trường hợp này, không phải để sử dụng dịch vụ của công ty cung cấp Hộp địa chỉ như nước chính quyền sau đó có thể từ chối công ty đăng ký cho việc sử dụng một Hộp địa chỉ. Để đăng ký một công ty ở Nga, tương lai tổng giám đốc công ty nên thể là một công dân nga hay một ngoại quốc gia với trú nhân ở Nga. Nếu các yêu cầu trên không được đáp ứng, nga luật cho phép công ty quản lý hành động như là giám đốc điều hành. Chúng tôi cung cấp dịch vụ như vậy và sẽ hài lòng để hành động như của bạn GIÁM đốc điều hành của công ty nếu cần thiết.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, vào đây

Một khi tất cả những điều trên vấn đề được giải quyết, giấy tờ đăng ký nên chuẩn bị. Các tài liệu yêu cầu thay đổi như họ phụ thuộc vào loại pháp nhân sẽ được thiết lập