Loại Đất đai quyền sở Hữu nền kinh Tế XemThủ Tướng ý, đã ấn định ngày cho các hiến pháp trưng muộn như thực tế.

Các loại đất đai quyền sở hữu đã được quyết định bởi khác nhau các yếu tố như xã hội văn hóa, chính trị và kinh tế. Các hệ thống này không được trì trệ thay vào đó, họ có thể tiếp tục thay đổi với những thay đổi trong thời gian. Một nhà báo, người, khi ông không được khám phá các xã hội hậu quả của hành động chính trị, thích để viết về cricket cho nhẹ nhõm. Nhân viên tại Carnegie Tài trợ cho hòa Bình Quốc tế và một tài chính giáo sư tại bắc Kinh Universitys Guanghua Trường của Quản lý.

Á Đại là một blog của Ngân hàng phát Triển Viện (ADBI)

ADBI chào đón đóng góp cho Á châu các con Đường. Thông tin về làm thế nào để đóng góp vào sự blog có sẵn ở hướng dẫn của chúng tôi cho tác giả.

Nằm ở Tokyo ADBI là nghĩ xe tăng của Ngân hàng phát Triển

Nhiệm vụ của nó là để xác định hiệu quả chiến lược phát triển và cải thiện, phát triển quản lý ở ADBs phát triển thành viên quốc gia. ADBI có một mạng lưới đối tác trong khu vực và xa hơn nữa. ADBIs hoạt động được hướng dẫn của ba chiến lược chủ đề ưu tiên của bền vững sự phát triển khu vực tác và nhập và quản trị cho các chính sách và các tổ chức. Đối Tác quản lý ở Đ-tham Khảo ý kiến trong Kenya hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nhân trên khắp châu Phi qua đầu tư kinh doanh tư vấn