LÃNH thổ CỦA LIÊN bang NGA Liên bang nga bao gồm đối tượngLiên bang nga bao gồm đối tượng: hai mươi-hai nước cộng hòa, chín krai (vùng lãnh thổ), bốn mươi sáu oblast (tỉnh), ba liên bang thành phố, người ta tự trị oblast, bốn tự trị okrugs (tự trị quận). Khu vực và khả năng kinh tế của đa số các thành phần lãnh thổ của nga có thể so sánh với một số cỡ trung quốc gia châu Âu. Liên bang nga được chia vào thành phố thành kết hợp nước và địa phương quản trị thực hiện bởi những nhà nước và địa phương chính phủ. Chính Phủ liên Bang bao gồm ba nhánh: lập pháp (quyền lực tối cao là lưỡng liên Bang Hội của Nga, bao gồm các Nước Nga (dưới nhà) và Hội đồng Liên bang (house), hành pháp và tư pháp.

liên Bang đối tượng khu vực địa phương pháp và giám đốc chi nhánh chính quyền.

Thống đốc là giám đốc điều hành ở dưới nhân của Liên bang