Làm Thủ Tục Hải QuanThủ tục hải quan của hàng là một thành phần bắt buộc của quốc tế vận chuyển hàng hóa

Không đúng chuẩn bị tài liệu cần thiết có thể dẫn đến đáng kể sự chậm trễ và vật chất thiệt hại

Albacor Vận chuyển cung cấp dịch vụ hải quan ở các khu vực khác nhau của Nga, ở biên giới và các sân bay lớn nhất nga