Làm thế nào để có được một hộ chiếu nga nga LuậtGiấy chứng nhận của trở lại là do sứ quán nga miễn phí, không sớm hơn một tuần trước khi ngày khởi hành đến Nga và nó hợp lệ cho mười lăm từ ngày của vấn đề

Ông tôi là một công dân nga, cha tôi không thể chuyển đổi của liên XÔ hộ chiếu để một người một, có cách nào tôi có thể nhận được một hộ chiếu nga