Làm thế nào để Áp dụng cho Ghana Quốc tế hộ Chiếu Chi phí của Dụng — GH học SinhĐây là các hướng dẫn đầy đủ về làm thế nào để áp dụng cho Ghana Quốc tế hộ Chiếu và những chi phí của dụng. Này hộ Chiếu ứng dụng hướng dẫn đầu, ứng thời gian, hộ chiếu mới bị mất hộ chiếu, hư hỏng, hộ chiếu thay đổi tên, chi phí của ứng dụng hộ chiếu và nhiều hơn nữa.

Bằng chứng của Nghề (giới thiệu Một bức thư từ các ứng viên chủ nhân đó là nếu ứng cử viên đang làm việc hay một công việc thẻ ID mang tên ứng viên, các tổ chức tên và vị trí.

Một sinh viên ID nếu các đơn hiện đang ở trường học

Nội trợ bà nội trợ và các ứng viên thất nghiệp và những người trong không vực chính thức của việc làm như thế cơ, thợ cắt tóc thợ may, các thương nhân.

không cần bằng chứng

Đăng ký Chủ Doanh nghiệp và tự làm ứng viên phải xuất trình giấy đăng ký kinh doanh như là bằng chứng)