Là gì Phòng khác Biệt. Dọn Phòng Trung Tâm Hỗ TrợHiện tại Phòng khác Biệt được tìm thấy trên các sự khác Biệt trang

Sau giải quyết các khách trả về để trong phòng

Nếu các Tân đại lý nhầm lẫn kiểm tra phòng ra, và Dọn dẹp, sau đó bước vào phòng, họ có thể thay đổi tình trạng Vệ sinh trở lại để bị Chiếm đóng cho tới khi khách về thể chất khởi hành. Điều này xảy ra khi Trước mặt Bàn phòng tình trạng cho thấy một căn phòng như Chiếm đóng, nhưng các dịch vụ Dọn phòng tình trạng được đánh dấu như Trống. Cách phổ biến nhất điều này có thể xảy ra là, khi một khách có thể để lại vào sáng ra đi mà không dừng lại bởi Quầy tiếp Tân để kiểm tra. Ở chỗ ở nơi thanh toán được đưa đầy đủ tại check-in, hoặc một express check-out bọc kiêm được gửi qua đêm trước khi khởi hành khách không có thêm chi phí để trả tiền, hoặc những với thẻ tín dụng trên tập tin chỉ có thể để lại chìa khóa trong phòng và khởi hành. Dọn dẹp có thể đến để dọn phòng và đánh dấu nó như Trống, trong khi các Bàn vẫn có đặt phòng check-in. Trong cả hai trường hợp, sự khác Biệt báo Cáo cho thấy vấn đề với các phòng tình trạng của một căn phòng, và sẽ được in và cho đến Quầy tiếp Tân để theo dõi