kế di truyềndi truyền kế Thừa kế của pháp luật đề bởi gốc

Xem gốc

Da đen luật điển kế di truyền thông qua tiêu đề theo luật pháp của mỹ. Ballentines luật từ điển Dòng của di truyền kế thừa Kế để di truyền đề, tài sản văn phòng, hoặc, như trong trường hợp của di truyền được không đi để một người một lúc. Có còn các loại khác của trật tự, của kế hơn kế di truyền (như dòng không di truyền