I Căn Hộ Quyền Sở Hữu Hành Động Sở Hữu — Bảo HiểmNhận được sự đồng ý của thống Đốc của Các vào ngày tháng chín, năm, và đã được xuất bản vào các I Báo

Sự gia tăng khoảng cách giữa sự gia tăng dân và các Nhóm khuyến mãi Nhà ở, nó là cần thiết mà nhà Nước, nên có một số luật để kiểm soát tòa nhà hoạt động như Đạo Này sẽ có hiệu lực trong những khu vực này và vào ngày như vậy là chính Phủ Bang có thể, bởi thông báo, chỉ định và những ngày khác nhau quy định của đạo Luật này sẽ áp dụng cho mỗi căn hộ hợp pháp xây dựng cho dân cư mục đích thương mại tổng hợp phức, flatted nhà máy, công Nghệ thông Tin đơn Vị Công nghiệp, Bọn Park và Bọn thành Phố cho các mục đích của chuyển nhượng quyền sở hữu của một cá nhân căn hộ trong một tòa nhà liệu xây dựng trước hay sau khi bắt đầu Hành động này

Trong trường hợp của giấy phép cấp dưới sự Nghiệp và phát Triển Quy định của khu Vực thành Thị Hành động năm (tám năm), chủ của những tài sản tòa nhà sẽ được thực hiện và có sự Nghiệp và phát Triển Quy định của khu Vực thành Thị Hành động năm (của năm), nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận theo quy định đóng khung dưới Punjab Dự kiến Đường và kiểm Soát khu Vực Hạn chế Không được kiểm soát Phát Hành động, (của), cho dù là trước đó, trong trường hợp của tài sản xây dựng rơi trong những khu vực được phát triển bởi I-phát Triển Đô thị chính Quyền, chủ nhân của tài sản đó xây dựng đã được một phần hoàn tất giấy chứng nhận nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận theo quy định đóng khung dưới nói ý nghĩa tương tự như gán cho họ trong Quy Hoạch của sự phát Triển kế Hoạch của các thành phố khác nhau xuất bản dưới Phần năm không gian kín nằm trên một hoặc tầng nữa hay bất kỳ một phần hoặc bộ phận của chúng được dùng để ở văn phòng, hoặc để thực hành bất kỳ nghề thực dân chủ sở hữu của những tài sản cho sử dụng bởi chủ của căn hộ như vậy cho đậu xe bất kỳ xe, hoặc nơi cư trú của bất kỳ người nào những nền tảng, cột dầm, dầm, hỗ trợ, chính bức tường, mái nhà, lang, lang, lang, cầu thang, cách cầu thang, lối thoát và thang máy xe tăng, máy bơm, động cơ, người hâm mộ, nén, ống dẫn và nói chung tất cả các thiết bị và sắp đặt hiện hữu dụng bảo trì của khu vực đó vẫn còn với các nói thẩm Quyền, giám Đốc, phát Triển Đô thị Phận I, trong sự tôn trọng của các khu vực khác, những thành phố giới hạn và bao gồm một người cho thời gian được bổ nhiệm bởi tiểu Bang của chính Phủ, của thông báo, để tập thể dục và thực hiện tất cả