Giấy phép làm việc ở Nga cho TRỤ — giúp đỡ trong việc nhậnBất kỳ nhân viên, những người có kiến thức và các kỹ năng khác được yêu cầu của chủ nhân có thể là một cao trình độ chuyên môn. Sĩ quan điều hành (giám đốc, thủ trưởng của ban quản lý) cũng như nhân viên kỹ thuật (kỹ sư, lao động của hiếm chuyên môn) bình thường, có một cao trình độ chuyên môn tình trạng. Bởi luật liên Bang Số Trên nhà nước pháp luật của công dân nước ngoài công ty được phép xem xét nhân viên trình độ và thừa nhận họ như là trình độ cao độc lập. Để sử dụng một cao trình độ chuyên gia nước ngoài, chủ nhân phải được chuẩn bị để trả tiền cho ông ấy mức lương tối thiểu của ngàn rúp mỗi tháng.

Chúng tôi nói với anh là giá cuối cùng được thiết lập trong hợp đồng.

Giá là có sẵn trong PDF thuận tiện cho bạn

Tên của bạn và email trong hình thức.

Chúng tôi sẽ gửi cho những giá sách đến email bạn có quy định