Đơn Xin Visa NgaĐể điền vào nga mẫu đơn xin thị thực bạn cần phải thực hiện một xác minh: bạn đang ở sở hữu của một phiếu và thư mời có được khách du lịch hay visa đến Nga, bao gồm cả các ngày nghỉ của bạn và những thành phố, bạn đang đi đến thăm, y khoa, hồi hương bảo hiểm du lịch giấy chứng nhận bao gồm bạn ở lại và hộ chiếu (vẫn còn giá trị sáu tháng sau ngày visa). Số hộ chiếu của bạn là một trong những trên cùng một trang như ảnh không tới chỗ khác.

Lãnh phí: các chi phí của một thị thực du lịch cho một công dân EU là.

Giá cho một thị thực kinh doanh là cùng

Thời gian xử lý được từ bốn tới mười ngày