Đăng ký của công Ty nước Ngoài chi Nhánh ở NgaCông chứng bản sao của các tài liệu nước ngoài phải có một chú ý vào lãnh sự pháp hoá hoặc được xác nhận với một apostille, và sau khi họ có dịch sang tiếng nga, người dịch chữ ký của cần được xác nhận bằng một công chứng viên

Ngoài ra, không nhiều hơn năm ngày làm việc rất cần thiết để cấp một giấy chứng nhận mục trong Nước đăng Ký của công Nhận, văn Phòng đại Diện của Pháp Nhân nước Ngoài

Tuy nhiên, xem xét việc chuẩn bị của các thành phần tài liệu của những luật sư của các công ty nước ngoài của họ đảm bảo và dịch sang tiếng nga, người đăng ký đầy đủ thời hạn của các công Ty nước Ngoài chi Nhánh có thể thay đổi từ hai đến ba tháng. Nếu nó quan trọng là phải đăng ký chi Nhánh ở Nga càng nhanh càng tốt và không phải phụ thuộc vào các treo từ chối đăng ký nó, chúng tôi đề nghị của chúng tôi sử dụng dịch vụ của tư thế đúng đắn của chuẩn bị tài liệu nước ngoài và bảo đảm đăng ký của các công ty nước ngoài chi Nhánh ở Nga