Cựu Putin liên Kết các Tập tin Trọng Tuyên bố Chống lại NgaMột cựu nhân viên ngân hàng và liên kết lâu năm của Tổng thống Putin đã nộp một đô la mười hai tỷ trọng tuyên bố chống lại các nước nga, cáo buộc mà chính quyền có mục tiêu anh sau một rơi ra với Ông Putin và tước tài sản của ông