Con nợ của cấp dưỡng là cần thiết để nhìn cho»kết thúc ngày», người đứng đầu nhà nước Nga ủy Ban — Nga tin tức ngày hôm nayNgười đứng đầu ủy Ban Quốc gia đình, phụ nữ và trẻ em Tamara Pletnev đã chỉ trích các sáng kiến cho phép chấp hành viên để ngăn chặn các tìm kiếm của các con nợ cho tiền cấp dưỡng, nếu trong năm, nó không tìm thấy

Tôi nghĩ là mình sai hoàn toàn

Mình (hỗ trợ trẻ em nợ) phải tìm đến cuối ngày,»nói Pletnev Kiện. Theo ý kiến của ông đã thất bại trong việc tìm các con nợ trong khoảng thời gian khi con đã đạt mười tám tuổi, điều này không có căn cứ để loại bỏ khỏi nghĩa vụ của mình.»Hãy để anh giúp, như một người lớn con, nếu anh chạy đi từ một chút, bởi vì nó là của mình bounden nhiệm vụ,»cô ấy thêm