Chúng ta Là ai nga thuế và hải quan tinDentons thuế và hải quan chuyên viên tư vấn cho các tổ chức nước ngoài đầu tư vào chủ cũng như các địa tìm kiếm sự trợ giúp, một loạt các vấn đề thuế.

Này, làm việc theo nhóm cùng với kinh nghiệm của chúng tôi trong mọi lĩnh vực của thuế và hải quan luật pháp và tòa án tranh chấp cho phép luật sư của chúng tôi cung cấp hàng đầu tư vấn về việc phức tạp nhất của vấn đề. Dentons nga Thuế và Hải quan thực tế là công nhận là một trong Nga là tốt nhất bởi pháp ấn như Chambers và đối Tác hợp Pháp, giám Đốc Thuế Sổ tay và thế Giới Thuế.

Dentons Thuế, thực tế là một trong những thành công nhất ở Nga

Sau hàng đầu hướng dẫn pháp luật lệ chất lượng của công việc của chúng tôi đánh giá cao