Các công tố viên bắt đầu kiểm tra của nga lớn lữ hành nga hợp Pháp cơ Quan thông Tin (cơ QUAN pháp LUẬT NGA)MOSCOW bảy mươi (cơ QUAN pháp LUẬT NGA) — các công Tố viên đã bắt đầu kiểm tra của nga trong các lữ hành Natalie Tour du lịch trong công ty tuân thủ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và du lịch hoạt động, người phát ngôn của Moscow công tố viên văn phòng Kịch Nefedova đã nói với cơ QUAN pháp LUẬT NGA.

Các kết quả kiểm tra sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của Moscows công tố viên Vladimir Churikov, theo Nefedova. Trong đầu tháng bảy, Natalie báo cáo Tour du lịch hủy tất cả các lịch và đình chỉ bán hàng vì vấn đề tài chính.

Sau, công ty bắt đầu trả tiền bồi thường cho khách hàng của hủy du lịch

Natalie, Tour du lịch một công ty lữ hành trên các nga du lịch nước ngoài thị trường, được hình thành vào tháng tư năm.

Trong năm, các công ty tiền của doanh nghiệp ước triệu đô-la