Các chi phí luật sưXin lỗi, nhưng sao chép, văn bản được cấm trên trang web này. Nếu anh cần điều này, hoặc bất kỳ mẫu khác, chúng ta có thể gửi nó đến cho bạn thông qua email. Xin vui lòng, xác định địa chỉ email hãy Nhớ rằng đây chỉ là một mẫu và tiểu luận vì nó có thể không phải là ban đầu, chúng ta không đề nghị gửi nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể sửa mẫu này để cung cấp cho bạn một đạo văn giấy miễn phí Một) Nó đã được ghi nhận trong văn minh nhất nước rằng đó là một chi tiết quan trọng của công lý nếu các nước không giúp đỡ người nghèo để gặp các chi phí luật sư, Cho công lý, để có thể truy cập điều quan trọng là người có thể nhận được lời khuyên pháp lý, sự hỗ trợ và đại diện. Một trong những vấn đề lớn nhất được các chi phí của trường hợp. Cho người nghèo và ngay cả đối với những người trên thu nhập vừa phải, nó thường quá tốn kém đối với những người trên thu nhập vừa phải, nó thường là quá đắt tiền để họ có một trường hợp đến tòa án. Pháp Trợ là Chuyên nghiệp vụ pháp lý sẵn thường để những người tổ chức không thể đủ khả năng như dịch vụ. Hầu hết mọi người khi họ có một vấn đề pháp lý cần chuyên môn tư vấn hay đại diện trong tòa án từ một luật sư. Cho rất nhiều người có những khó khăn với điều này bởi vì sẽ đến tòa án được nhìn thấy như là đắt tiền, họ không có kiến thức về luật pháp và quyền lợi hợp pháp và bởi vì họ sợ đối phó với luật sư. Bằng quyền truy cập vào các dịch vụ luật pháp là một người rất quan trọng đối tượng đó phụ thuộc vào các quy định của pháp luật. Những quy tắc của luật nói rằng tất cả công dân đều bình đẳng trong luật pháp và sự bình đẳng để có bất kỳ ý nghĩa sau đó, tất cả mọi người cần phải có quyền truy cập vào hệ thống duy trì nó. Nói cách khác quyền hợp pháp được khá vô dụng, trừ khi người cần biết về nó và được phép để họ. Thiếu truy cập đến vấn pháp lý tin cậy có thể là một gián vấn đề trong việc giữ và làm cho loại trừ xã hội. Vì vậy tất cả chúng ta nên được phép truy cập vào dịch vụ pháp lý ở một hội chợ và hệ thống hiến pháp, và không ai nên được từ chối quyền truy cập vào tòa án bởi vì họ chưa có tiền để bắt đầu một trường hợp. Trong thực tế, phần lớn người dân sẽ không thể để có thể truy cập vào công lý, trừ khi nó đã được tài trợ. Người nộp thuế trả tiền cho đại diện pháp lý và tội phạm pháp luật, tất cả mọi người đại diện pháp lý. Sau khi Thế Chiến thứ Hai trong năm sự trợ giúp pháp lý hệ thống đã được thực hiện bởi những phúc lợi xã hội. Nguyên Jones — để cung cấp một mạng lưới an toàn cho mọi người như nó chỉ là sau chiến tranh, họ làm những điều như giáo dục miễn phí, WHO, thất nghiệp lợi và tìm việc trợ cấp có thể. Trả tiền cho người nộp thuế để trang trải chi phí của bắt đầu một trường hợp, đại diện trong tòa án và cũng có thể tư vấn và hỗ trợ. Mặc dù ở pháp luật dân sự trợ giúp có những ngoại lệ trong đó có thể có hoặc không có, chỉ có những người rất nghèo nhận được pháp luật dân sự trợ giúp. B) Trong việc trợ giúp pháp lý hệ thống trước khi Truy cập vào công Lý, Hành động năm đã có một hợp pháp hệ thống trợ giúp từ năm và cho năm mươi năm kể từ khi, cung cấp chính nguồn tài trợ giúp mặc dù vụ trong thực tế đã (và vẫn đang) được cung cấp bởi riêng tư, và tự nguyện cơ quan và không chỉ là luật sư và luật sư trong hành nghề tư. Hệ thống đã bao gồm cả dân sự và trường hợp phạm tội và đã thực hiện lên sáu chương trình đó là: màu xanh lá cây mẫu chương trình — Này, chương trình bao bất cứ điều gì đó bình thường coi như trong một luật sư thực tế ngoại trừ bước trong phiên tòa và vận chuyển và các việc làm của một will. Luật sư có thể tư vấn cho bất cứ nơi nào — trong văn phòng của họ, trong bệnh viện, tại một trạm cảnh sát hoặc trong một nhà tù. Họ có thể viết thư đàm phán vẽ lên tài liệu lấy lời khai của nhân chứng nhận ý kiến từ luật sư chuẩn bị một bản hợp để giúp đỡ những người đã xuất hiện trước một tòa án hành chính hoặc bất cứ điều gì khác, mà là cần thiết. Nhưng họ không thể lấy bất kỳ thực tế bước tố tụng hoặc đại diện cho bất cứ ai ở trong một tòa án. Tuy nhiên, họ có thể đặc biệt chuẩn bị một ứng dụng cho trợ giúp pháp lý trong dân sự hay tố. Hỗ trợ bằng cách đại diện — Này bao phủ đại diện tại sức khỏe tâm thần xét toà án (điên rồ), các ứng dụng của lệnh hoặc hơn nữa giam và đại diện tại hội phiên điều trần. Chương trình này có nghĩa là thử nghiệm (họ nhìn income). Pháp luật dân sự trợ giúp Phủ, tất cả các công việc tham gia trong việc nuôi và bảo vệ một trường hợp đó đại diện pháp lý tại tòa án.

Tội phạm pháp trợ — Bao tất cả các tội phạm làm việc bao gồm cả chi phí của một luật sư ở crown tòa án (mọi người sẽ vào tù). Tất cả mọi người là đủ điều kiện cho việc này. Đồn cảnh sát, làm nhiệm vụ luật sư — tất Cả các nghi phạm bị bắt giữ tại đồn cảnh sát được quyền tư vấn miễn phí hai mươi bốn giờ một ngày bảy ngày một tuần dưới cảnh Sát và Tội phạm bằng Chứng Hành động năm. đây không phải là thử nghiệm và đang sẵn cho mọi người. Thẩm phán tòa án nhiệm vụ luật sư — Dưới cùng một kế hoạch nhiệm vụ luật sư sẵn sàng cho những việc làm của họ lần đầu tiên xuất hiện tại các thẩm phán tòa án và đã không có người thay mặt. Điều này không thay đổi được điều hành bởi những dịch Vụ Pháp lý hoa Hồng. Mc Conville bởi Vì không có hoặc rất ít tài trợ, luật sư đã không cho thời gian cho những trường hợp và vì vậy, trường hợp được một nửa nhìn. Toàn bộ hệ thống đã không để cung cấp những mục tiêu đã nói lúc đầu của hệ thống bảo đảm quyền truy cập vào công lý cho tất cả mọi người trong xã hội. Luật hỗ Trợ đồng Quản trị chạy quỹ máng mà các luật sư đã được trả tiền để đưa vào trường hợp. Bất cứ luật sư có thể đăng ký để làm trợ giúp pháp lý làm việc trong hệ thống. Điều này được gọi là nhượng quyền bởi vì chính Phủ đã làm cho hợp đồng với các lớn các công ty luật. Chính Phủ sau đó nhấn mạnh, những gì đã xảy ra với các hệ thống hiện tại và đặt những gì họ có thể đúng. Các giải pháp đến như thể Truy cập vào công Lý năm (xây dựng từ tòa án và luật pháp dịch vụ) đó nhằm mục đích cải thiện chất lượng tốt cũng như năng của dịch vụ pháp lý Tony Blair nói, Lao động mục tiêu của cải thiện thể truy cập vào công lý là một phần quan trọng của chúng tôi cam kết xã hội công lý. C) Vào tháng năm, Pháp hỗ trợ đồng Quản trị đã thay thế với những dịch Vụ Pháp lý Ủy ban đó là một cơ thể điều khiển trực tiếp của bộ Trưởng bộ vấn Đề Hiến pháp. Cơ thể này là trách nhiệm giám sát những quy định của nước tài trợ dịch vụ pháp lý, cũng như liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như hội đồng địa phương để phát triển một mạng cho nhu cầu địa phương. Nó là cơ thể phụ trách tất cả các pháp hỗ Trợ bao gồm cả Cộng đồng dịch Vụ Pháp lý THÚ, và các Tội phạm quốc Phòng dịch Vụ C. D. Các tất Cả các pháp hỗ trợ là chạy qua pháp luật ủy ban dịch vụ đó hiện đang được Chúa Nuôi. Trong nhiều trường hợp, có một thứ được gọi là một điều khoản phí mà kỳ không có chiến thắng, không phí đây là một chương trình bởi vì chỉ có trường hợp đó có thể thắng sẽ được thực hiện bởi những luật sư, nếu là trường hợp rủi ro nó sẽ không được đưa vào. Luật sư nhận được chi phí trở lại và tính thêm tiền nếu chiến thắng, bởi vì anh không trả thêm tiền vào đầu của trường hợp. Nếu bạn rời trường hợp của bạn luật sư không có được trả tiền. Cộng đồng dịch Vụ Pháp lý THÚ cơ thể Này thay thế cái cũ pháp luật dân sự trợ giúp hệ thống mang lại với nhau mạng của nhà tài trợ và các nhà cung cấp. Nó có một ngân sách thiết lập để chắc chắn rằng người cần được đánh giá đúng mức và rằng tiền là mục tiêu trên trường hợp đó cần sự giúp đỡ nhất chỉ ưu tiên trường hợp đủ điều kiện cho sự giúp đỡ và sau đó, chỉ khoảng mười lăm của nhân dân. Trường hợp như phúc lợi xã hội, trẻ em và quyền con Người của bạo lực được ưu tiên dưới S.

sáu của các Hành động

Tổn thương cá nhân đã được loại bỏ khỏi quỹ hệ thống mà họ sử dụng để làm khoảng sáu mươi của pháp luật dân sự trợ giúp hệ thống. Và tuần trường hợp, không được điều lệ phí. Các hệ thống nhượng quyền có nghĩa rằng đó là một ổ đĩa xuống trên giá làm cho nó tốt hơn cho người nộp thuế. Tội phạm quốc Phòng dịch Vụ đĩa CD Này là thế hệ thống cũ của tội phạm pháp lý, trợ giúp, nhưng không giống như dân sự, đó là tài trợ nhiều như nó là cần thiết. Ưu tiên này là hợp lý bởi chính Phủ là một yêu cầu của những con Người Quyền Hành năm mà kỳ quyền được xét xử công bằng. Cho vương Miện trường hợp Tòa án cuối cùng của các thử nghiệm đơn đặt hàng có thể được ban hành để phục hồi chi phí quốc phòng chống lại những người giàu có người đã bị kết án (rất ít người giàu có đang yêu cầu đóng góp). Bảo vệ công chúng là một phần của một bốn năm phi công được thành lập ở năm. Tám bảo vệ công văn phòng đã được thành lập (một trong Tiết), bao gồm các nhân viên làm việc trực tiếp của ủy ban. Âm mưu này sẽ tạo cơ sở nghiên cứu về các thành tích của trộn (riêng tư oractice và làm việc) Tội phạm quốc Phòng dịch Vụ. Ý tưởng này đã có những lời chỉ trích trên cơ sở đó, tiền luật sư (tức là phụ thuộc vào chính phủ của họ lương) không đủ đủ độc lập từ nước để cung cấp một công bằng quốc phòng.

(phi công chương trình)

Chương trình thí điểm là chống lại các bài kiểm tra án. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một mẫu và tiểu luận vì nó có thể không phải là ban đầu, chúng ta không đề nghị gửi nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể sửa mẫu này để cung cấp cho bạn một đạo văn giấy miễn phí